Usługi kadrowo – płacowe

Obsługa kadrowa oraz prowadzenie rozliczeń płacowych wymagają dużej skrupulatności. Rozbudowane ewidencje personalne obejmują nawet sprawy dotyczące odzieży roboczej, dlatego dla pełnego i dokładnego dokumentowania kadrowo-płacowego warto wybrać nasze biuro. W ramach naszej usługi oferujemy ewidencję personalną pracowników, kontrolę badań lekarskich, szkoleń czy bhp, płac, a także prac zleconych. Gwarantujemy pełną terminowość rejestracji i wyrejestrowania pracowników oraz przejrzystość ich teczek osobowych.

agar
agar
agar