Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Każdy podatnik mający księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Ich rzetelne księgowanie może okazać się dużą oszczędnością dla firmy, ponieważ są one podstawą do obliczania stawek amortyzacyjnych. Niestety, jeżeli ewidencja podatkowa prowadzona jest w błędny sposób, to odpis amortyzacyjny nie może być wpisany jako koszt uzyskania i odpisany od podatku. Pozostawiając ewidencję w naszych rękach, mają Państwo pewność jej najlepszego prowadzenia, które pozwoli na maksymalne oszczędności.

agar
agar
agar