Prowadzenie Pełnej Księgowości (księgowość kontowa)

Prowadzenie Pełnej księgowości do 30 wpisów

 

  • faktury
  • rachunki
  • paragony
  • dokument prosty
  • każda operacja wykonana na księdze
  • raport bankowy (1 przelew = 1 wpis)
  • raport kasowy (sporządzony przez właściciela)

Koszt: 400 zł netto

agar
agar