Koszty obsługi pracownika

Mały pakiet

Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:

 

 • zgłoszenie oraz wyrejestrowanie pracownika w ZUS
 • wyliczanie wynagrodzeń i list płac
 • dostarczanie deklaracji rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-11)
 • roczna karta opłaconych składek RMUA/IMIR;

Koszt: 30 zł netto

Pełen pakiet

Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:

 

 • sporządzanie umów, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
 • zgłoszenie oraz wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • prowadzenie akt osobowych, czyli teczek pracowniczych
 • wyliczanie wynagrodzeń i list płac oraz podatek od pracowników PIT-4R
 • wprowadzanie ewidencji czasu pracy i list obecności, kartoteki urlopów
 • dostarczanie deklaracji rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT-40)
 • roczna karta wynagrodzeń i karta opłaconych składek RMUA/IMIR
 • sporządzenie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika

Koszt: 50 zł netto

agar
agar