Koszty obsługi Książki Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtowej

Prowadzenie księgowości KPiR/ryczałt do 10 wpisów

 

  • faktury
  • rachunki
  • paragony
  • dokument prosty
  • każda operacja wykonana na księdze

Koszt: 100 zł netto

agar
agar